fredag 22. oktober 2010

Hva er best - jenter eller gutter??

Etter en del frustrerende dager i Kabale har vi nå endelig fått begynt å jobbe på Druscillaskolen. Skolen består av jenter og 1 gutt som alle har droppet ut av skolen og nå har fått en ny sjanse til å få en utdannelse bestående av praktisk kunnskap..vi har begynt å undervise på skolen i engelsk, matte, helse og data. I går var det tid for å undervise i helse! Psykisk sykdom er svært tabu her i Uganda, og vi benyttet derfor anledningen til å få i gang en diskusjon rundt temaet, samt snakke om selvfølelse og selvbilde. Det kan til tider være vanskelig å snakke med elevenene fordi de kan svært lite engelsk, men prøver man hardt nok får man det til. Det er tydelig at dette er temaer som det er snakket svært lite om i samfunnet deres, for elevene hadde lite kunnskap og virker overrasket over det vi fortalte. Tidligere har jeg og Ragnhild hørt uttrykk som "He is mad" ol, og vi følte derfor det var viktig å få i gang en samtale med elevene og forklare hva psykisk sykdom egentlig er! Jentene på skolen har en veldig respekt for oss og tiltaler oss med "madame", noe som nok fører til at de ikke alltid tør å svare i frykt for å ha feil svar. På slutten av dagen bestemte vi oss imidlertid for å ha en debatt, og spørsmålet var som overskriften "Hva er best - jenter eller gutter?" Ettersom det kun er en gutt i klassen var det naturlig at han fikk være sjefen på laget som forsvarte guttene, mens det motsatte laget bestod av kun jenter. Det var utrolig oppmuntrende å se dem i aksjon, og å få oppleve at de faktisk lot seg engasjere og ikke var skremt av vår tilstedeværelse. De diskuterte, argumenterte og måtte virkelig forsvare sine standpunkter ettersom jeg prøvde å være en ganske streng debattleder=) Det er imidlertid overraskende å høre på hvilke argumenter de kommer med. Fra guttelaget kunne man høre ting som "Gutter er bedre enn jenter fordi de kan få en jente gravid" samt "Gutter er bedre enn jenter fordi de blir presidenter". Når jeg konfronterte guttelaget med at det faktisk finnes flere kvinnelige presidenter i verden og at vi i Norge har hatt en kvinnelig statsminister ble det rimelig stille, dette var tydelig utenkelig for dem. Videre kastet jeg ut spørsmålet - Hvordan tror dere verden hadde vært om det kun var kvinner som var verdensledere?? Guttelaget forble tause mens jentelaget mente at dette helt klart hadde vært en bedre og mer fredfylt verden...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar